Enquesta: La situació de la crisi
Creus que hem tocat fons amb la crisi econòmica?